Ehdota uusia jäseniä Epilepsialehden toimitusneuvostoon 2.10. mennessä

Uutinen

Epilepsiayhdistykset, sidosryhmämme, yhteistyökumppanimme, toimikunnat ja Epilepsialiiton työntekijät voivat ehdottaa Epilepsialehden toimitusneuvostoon uusia jäseniä erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Toimitusneuvosto kokoontuu kerran vuodessa. Sen tehtävänä on muun muassa antaa palautetta ja kehittää lehden sisältöjä ja ulkoasua, ideoida teemoja sekä laatia lehden seuraavan vuoden sisältösuunnitelma.

Toimitusneuvoston jäsenen toimikausi on neljä vuotta ja hänet voidaan valita kerran uudelleen. Nyt valitaan jäseniä vuosille 2024–2027. Erovuorossa vuoden 2024 alusta ovat taiteilija Mari Sydänmaanlakka ja sosionomi Veera Parviainen.

Neuvoston jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti eri lukijaryhmiä kuten jäsenistöä, kokemusasiantuntemusta, lääketieteellistä asiantuntemista sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmaa. Epilepsialiiton hallitus nimeää jäsenet 27.10.2023.

Lähetä ehdotus viimeistään 2.10.2023 osoitteeseen elina.kelola@epilepsia.fi tai Epilepsialiitto/Elina Kelola, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?