Epilepsialiitto vastustaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista

Uutinen

Tuore hallitusohjelma esittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista. Korotukset painottuisivat erikoissairaanhoidon maksuihin ja ne tulisivat voimaan vuoden 2024 alusta. Lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksuja yhtenäistetään kansallisesti. Hallitusohjelman mukaan muutoksilla tavoitellaan yhteensä 50 miljoonan euron sopeutusta julkiseen talouteen vuodesta 2025 alkaen.

Epilepsialiitto antoi 30.10.2023 lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Epilepsialiitto pitää asiakasmaksuasetukseen ehdotettuja muutoksia kohtuuttomina ja eriarvoisuutta lisäävinä.

Epilepsiaa sairastaa Suomessa lähes 60 000 ihmistä. Vaikeaa epilepsiaa sairastaa noin 9 000 suomalaista. Epilepsia ei ole vain yksi sairaus vaan monimuotoinen neurologisten sairauksien joukko. Epilepsian hyvän hoidon perustana on erikoissairaanhoidossa tehty tarkka diagnoosi, lääkehoidon aloitus ja hoidon ohjaus, kunnes kohtauksettomuus on saavutettu ja ammatillisen ja muun kuntoutuksen toimenpiteet saatu suunniteltua. Epilepsian Käypä hoito -suosituksen (2020) mukaan epilepsian pitkäaikaishoitoa annetaan erikoissairaanhoidossa lisäksi silloin, kun kyseessä on vaikea epilepsia ja epilepsiaa sairastavan raskauden suunnittelu ja seuranta. Lasten epilepsiaa tutkitaan ja hoidetaan aina erikoissairaanhoidossa lastenneurologian yksiköissä.

Erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen korotukset kohdistuvat ihmisiin, jotka ovat moni- ja pitkäaikaissairaita ja joilla on suuria menoja terveydenhoidosta jo ennen korotuksiakin. Korkeat asiakasmaksut voivat muodostua hoitoon pääsyn esteeksi. Tämä lisää inhimillistä kärsimystä ja lopulta yhteiskunnan taakkaa, kun lyhytnäköisten säästöjen seurauksena ongelmat pitkällä aikavälillä pahenevat ja aiheuttavat suurempia kustannuksia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan nettisivujemme Lausunnot ja kannanotot-osiosta.

  • Vaikuttaminen

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää