Tietämys epilepsiasta ja hoitotyytyväisyys – uutta tietoa epilepsiaa sairastavilta ja läheisiltä

Uutinen

Suomalaisten epilepsiapotilaiden ja heidän läheistensä tietämystä epilepsiasta ja tyytyväisyyttä sen hoitoon on selvitetty uudella kyselytutkimuksella. Tutkimuksen tekivät Terveystaloustieteen ja vaikuttavuustutkimuksen asiantuntijayritys ESiOR Oy, Yliopiston Apteekki, Itä-Suomen yliopiston apteekki ja lääkeyritys UCB Pharma Oy.

Noin puolet kyselyyn vastanneista potilaista ja heidän läheisistään koki, että he tietävät tarpeeksi epilepsiasta. Melkein sama määrä halusi tietää sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista enemmän. Sairauden ja sen hoitojen ymmärtäminen onkin oleellista, kun potilas samalla toivoo osallistumista hoitopäätöksien tekemiseen.

Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heidän henkilökohtainen tilanteensa huomioitiin hoidon suunnittelussa todella hyvin tai jonkin verran, mutta loput olivat toista mieltä. Yli 90 prosenttia vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä sairauteen liittyvien kohtausten hallintaan ja hoitavaan lääkäriin. Vastauksien mukaan sitoutuminen lääkehoitoon oli vahvaa.

Hoitotyytyväisyys liittyi moniin tekijöihin, kuten tyytyväisyyteen hoitavaa lääkäriä kohtaan, haluttomuuteen vaihtaa lääkitystä sekä sairauden ymmärtämiseen ja hoitopäätöksiin osallistumiseen. Potilaat arvostivat myös pysyvää hoitosuhdetta lääkärin kanssa, ja sitä, että henkilökohtaiset toiveet otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa.

Vastaukset kerättiin sähköisellä kyselyllä Yliopiston Apteekin ja Itä-Suomen yliopistoapteekin kautta. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 388:n potilaan tai läheisen vastaukset.

Linkki farmasian alan Dosis-lehden, jossa on julkaistu kyselyn keskeiset tulokset (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

  • Diagnostiikka ja hoito
  • Tutkimus

Aiheeseen liittyvää