Tutkimus epilepsiakohtausten ensihoidosta

Uutinen

Helsingin Sanomissa on uutisoitu 19.4. ja 23.4. (linkit aukevat uuteen ikkunaan) epileptisten kohtausten akuuttihoidosta pääkaupunkiseudulla. Artikkeleissa kerrotaan tutkimuksesta, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka paljon epilepsiaan ja kouristuskohtauksiin liittyviä tehtäviä ensihoito ja päivystykset hoitavat pääkaupunkiseudulla, minne kouristuspotilaat ohjautuvat ensihoidon jälkeen ja miten epileptisten kohtauksen tunnistamista ja hoitoa pitäisi parantaa.

Artikkelien otsikoissa on korostettu kohtausten aiheuttamaa kuormitusta ensihoidolle ja päivystyksille ja annettu ymmärtää, että osa käynneistä on turhia. Tämä on luonnollisesti herättänyt mielipahaa lukijoissa.

Otimme yhteyttä tutkimuksen päätutkijaan, neurologian erikoislääkäri Leena Kämppiin ja kysyimme, mitä tutkimuksessa selvisi, mitä kuormituksella tarkoitetaan ja mitä jatkossa on tarkoituksena tutkia.

”Olen harmissani siitä, että meidän epileptisten kohtausten akuuttihoidon kehittämiseen tähtäävästä tutkimuksesta on julkisuudessa otsikoitu harhaanjohtavasti. Erityisesti olen pahoillani, koska otsikot ovat aiheuttaneet tarpeettomasti huolta ja hämmennystä epilepsiaa sairastavien keskuudessa. Totta on, että epilepsia ja kouristuskohtaukset aiheuttavat paljon ensihoidon tehtäviä ja päivystysarvioita, eli kuormitusta järjestelmälle, mutta se ei tarkoita, että potilaat olisivat hakeutuneet turhaan tai tarpeettomasti hoitoon.

Epilepsiaan ja epileptisiin kohtauksiin liittyy useita erilaisia tilanteita, joissa hoitoon on hakeuduttava. Esimerkiksi pitkittyneissä hengenvaarallisissa epilepsiakohtauksissa yhteys hätäkeskukseen on välttämätön, jotta hoito päästäisiin aloittamaan mahdollisimman nopeasti.

Tutkimuksemme on vielä aivan alussa. Olemme vasta tunnistaneet potilasryhmän hoidontarpeen laajuuden ensihoidossa ja päivystyksissä, mikä on maailmanlaajuisestikin merkittävä asia. Nyt voimme osoittaa, että kyseessä on kansanterveyden ja kansantalouden kannalta merkittävä potilasryhmä, mikä tulisi huomioida terveydenhuollon resurssien jakamisessa.

Jatkossa tutkimuksen tavoitteena on selvittää akuuttien epileptisten kohtausten hoidon ja hoitoon pääsyn nykytilaa, jotta järjestelmä saataisiin paremmin palvelemaan potilaiden tarpeita. Erityisesti epilepsiaa sairastavien kohdalla tutkimus selvittää syitä päivystyksellisen hoidon tarpeelle. Tavoitteena on löytää keinoja parantaa epilepsiaa sairastavien pitkäaikaista kokonaishoitoa, jotta mahdollisimman harvan tarvitsisi jatkossa turvautua akuuttihoitoon”, Leena Kämppi kertoo.

  • Diagnostiikka ja hoito

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää