Syyskokous kutsu 2022

Ajankohtainen

Esityslista:

Aika: 25.11.22 kello 17.00

Paikka: Ravintola Raisun kabinetti

 

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7§ ”– Syyskokous pidetään kalenterivuosittain loka-marraskuussa.”

7§ ”–Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsussa otetaan huomioon Yhdistyslain 23 §:n ja 24:n § määräykset. –”

Kokouskutsut:
Savon Sanomat 17.11.
Tekstiviestit 8.11.
Facebook 12.10.
WhatsApp 12.10.
Lisäksi jäsenkirje ja Kilta

 

4) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

5) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet erikseen varsinaisten ja kannattajajäsenten osalta seuraavalle kalenterivuodelle

6§ ”Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle”

 

6) Puheenjohtaja Päivi Hartikainen on pyytänyt ero tehtävästään arvoristiriitojen takia. Myönnetään ero ja valitaan puheenjohtaja kauden 2023 loppuun.

 

7) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tai eroavien tilalle

11§ ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan.”

8) valitaan joka toinen vuosi yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Esitys: Valittu vuonna 2020  vuosille 2021-2022 varsinaiseksi tilintarkastajaksi Seppo Koski ja varatilitarkastajaksi Juha Tissari. He ovat lupautuneet olemaan tehtävässä toistaiseksi.

13§ ”Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen on jätettävä tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta hallitukselle. Syyskokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi (2) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.”

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Määräaikaan  20.9. mennessä hallitukselle ei ole saapunut muita käsiteltäviä asioita. Mahdolliset esille nousevat asiat tulee jättää kirjallisesti hallitukselle sääntöjen mukaisesti 20.1. Mennessä, jolloin asiat käsitellään kevätkokouksessa 2023

 

9 § ”– Yhdistyksen jäsen voi halutessaan tuoda jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, jolloin hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituksen kevätkokoukseen käsiteltävästä asiasta viimeistään 20.1. mennessä ja syyskokoukseen käsiteltävästä asiasta viimeistään 20.9. mennessä.”

 

9) kokouksen päätös

 

 

Alueyhdistyksen muita julkaisuja