Ajankohtaista sosiaaliturvassa 2022

Epilepsialehti - Artikkeli

Muutoksia Kelan korvaamien taksimatkojen tilaamisessa

Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia. Korvausta saat ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi, voit saada korvausta oman auton tai taksin käytöstä. Taksin käyttöä varten tarvitset terveydenhuollosta todistuksen.

Tämän vuoden alusta alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa Kelan korvaamia taksimatkoja varten. Myös tilausnumerot ovat muuttuneet ja löydät ne Kelan sivuilta. Yhdensuuntaisesta matkasta maksat 25 euron omavastuuosuuden.

Jos sinulla on kuulo- tai puhevamma, voit tilata taksimatkan tekstiviestillä. Omat tiedot pitää nyt kuitenkin ilmoittaa puhelimessa uusille palveluntuottajille, vaikka olisit käyttänyt tekstiviestipalvelua aikaisemmin.

Matka koronarokotukseen

Kela korvaa koronarokotusmatkojen kustannuksia 30.6.2022 saakka. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on tässäkin tapauksessa 25 euroa. Koronarokotukseen tehdystä taksimatkasta voit saada korvauksen, jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja tai niitä ei ole käytettävissä. Tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta.

Terveydenhuollon maksukatto

Vuoden 2022 alusta kunnallisen terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.

Terveydenhuollon maksujen enimmäismäärä on tänä vuonna 692 euroa. Kun maksukatto on täyttynyt, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat sinulle pääsääntöisesti maksuttomia vuoden loppuun saakka.

Muutoksia perhe-eläkkeissä

Työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeisiin on tullut muutoksia, joista keskeisimpiä ovat:

 • leskeneläke muuttui määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä
 • myös avopuoliso voi saada leskeneläkettä tiettyjen edellytysten täyttyessä
 • lapseneläkettä saa 20-vuotiaaksi asti

Muutos ei koske leskiä, joille leskeneläke on myönnetty ennen tämän vuoden alkua.

Tukea työhön paluuseen

Työterveyshuollon rooli työssä jatkamisen tukena on vahvistunut. Jos olet pitkällä sairauslomalla, sinun tulee saada neuvontaa ja ohjeistusta työterveyshuollosta työhön paluun tueksi. Työterveyshuolto myös seuraa ja arvioi työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvien hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden toteutumista.

Kela selvittää kuntoutustarvetta ja työhön paluun mahdollisuuksia viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 päivää. Seuraava tarkistuspiste on silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Jatkossa Kela voi pyytää arviota tilanteesta myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää. Uudet tarkistuspisteet liittyvät sairausvakuutuslain muutokseen.

Kelan ammatillinen Taito-kuntoutus tukee, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa pääsyä työelämään tai opiskelemaan. Taito-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä työharjoittelua.

 • Lehden numero: 1/2022
 • Kuvat: Pexels
 • Aikuiset
 • Diagnostiikka ja hoito
 • Läheiset
 • Nuoret
 • Perheet
 • Seniorit

Artikkelin kirjoittaja

Paula Salminen Paula vastaa liiton neuvonnasta, kuntoutumiskurssityöstä, sosiaaliturva-asioista, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää