Vahva ja välittävä Suomi

Epilepsialehti - Pääkirjoitus

Uusi hallitusohjelma ”Vahva ja välittävä Suomi” julkaistiin kesäkuussa. Tavoitteena on turvata palvelut kaikenikäisille tulotasosta ja asuinpaikkakunnasta riippumatta. Hallitusohjelmaan on kirjattu mittavia leikkauksia muun muassa palveluihin, perusturvaan ja toimeentulotukeen, mikä herättää kysymyksen, miten palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus toteutuu aidosti. Sote-rahoitukseen kaavailtu 1,5 miljardin säästötavoite tarkoittaa palvelujen supistamista, etäpalvelujen lisäämistä ja asiakasmaksujen korotuksia hyvinvointialueilla. Myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen on kaavailtu mittavia leikkauksia, mikä vaikuttaa järjestöjen tulevaisuuden toimintaedellytyksiin.

Epilepsiaa sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen on tärkeää, että epilepsian diagnostiikka ja hoito toteutuvat kansallisten Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Hallitusohjelmasta löytyy myönteinen kirjaus korkeakoulutasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen ja hoitotyön tutkimuksen edellytyksistä sekä Käypä hoito -suositusten ajantasaisuudesta. Myönteistä on myös kirjaus harvinaisten sairauksien hoidon saatavuuden ja laadun parantamiseksi varmistamalla osaaminen yli hyvinvointialue- ja yhteistyöaluerajojen yliopistollisille sairaaloille.

Epilepsiaa sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen on tärkeää, että epilepsian diagnostiikka ja hoito toteutuvat kansallisten Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Hallitusohjelmassa on toivottu kirjaus lääkkeiden vuosiomavastuun maksamisesta useammassa erässä. Tämä helpottaisi monen pienituloisen, moni- ja pitkäaikaissairaan taloudellista tilannetta, kun koko lääkekattoa ei tarvitsisi maksaa vuoden ensimmäisillä apteekkikäynneillä. Ei toivottu kirjaus hallitusohjelmassa on lääkkeiden arvonlisäveron korotus, mikä nostaisi lääkkeiden hintoja kaikilla lääkkeen käyttäjillä. Korotus iskisi pahimmin moni- ja pitkäaikaissairaisiin ihmisiin. Myös hallituksen suunnitelma korottaa asiakasmaksuja osuu paljon sairastaviin. Riskinä on, että ihmiset tinkivät välttämättömistä menoista. Osa voi lykätä lääkehoidon aloittamista tai jättää lääkkeet ostamatta, mikä johtaa lääkehoidon epäonnistumiseen ja vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn. Nähtäväksi jää osoittautuvatko suunnitellut säästöt ja leikkaukset pitkällä aikavälillä rasitteeksi.

Hyvää syksyä kaikille!

  • Lehden numero: 3/2023
  • Kuvat: Marja Haapio ja Pexels
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Vaikuttaminen

Artikkelin kirjoittaja

Virpi Tarkiainen Virpi vastaa Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta liiton hallituksen linjausten mukaisesti. Hän toimii lisäksi Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää