Koulutuksissa käsiteltiin hyvää hoitoa monesta eri näkökulmasta

Epilepsialehti - Artikkeli

Suomen Epilepsiaseura järjesti jäsenilleen epilepsian diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvän koulutuspäivän toukokuussa. Kesäkuussa ammattilaiset kokoontuivat valtakunnallisille Lastenneurologiapäiville, joiden järjestämisestä vastasi Suomen Lastenneurologinen yhdistys. Koulutuksissa pureuduttiin ajankohtaisiin teemoihin ja potilaiden hyvään hoitoon.

Epilepsialiitto osallistui molempiin tilaisuuksiin ja esitteli niissä epilepsiaa sairastaville ja läheisille tarjolla olevaa tukea ja toimintaa. Neurologian alan ammattilaisten kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on Epilepsialiitolle tärkeä kumppanuus.

Epilepsiaseuran koulutus kokosi yhteen epilepsiahoidon ammattilaiset

Suomen Epilepsiaseuran koulutuspäivät on suunnattu neurologeille, lastenneurologeille, kliinisen neurofysiologian lääkäreille ja kehitysvammalääkäreille. Koulutuspäivä järjestetään vuosittain. Tänä vuonna koulutukseen osallistui noin 50 henkilöä Helsingissä ja sama määrä osallistujia oli mukana etäyhteydellä.

Päivän aikana kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja epilepsian diagnostiikasta ja hoidosta sekä käytiin vilkasta keskustelua ammattilaisten kesken. Puheenvuoroissa käsiteltiin epilepsiaoireyhtymien tunnistamista, lääkehoitoa, epilepsiaa ja seksuaalisuutta sekä epilepsialääkkeiden erityiskorvattavuutta. Neurologian professori Reetta Kälviäinen Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion epilepsiakeskuksesta kertoi puheenvuorossaan epilepsian diagnostisista palavereista ja kansallisista sekä kansainvälisistä konsultaatiomahdollisuuksista.

Epilepsiaa sairastavan ihmisen hoitoketju ja -polku on kuvattu Epilepsiat (aikuiset) – Käypä hoito -suosituksessa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Kälviäisen mukaan kansallinen yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, epilepsiaan erikoistuneiden yliopistosairaaloiden moniammatillisten työryhmien sekä epilepsiaan erikoistuneiden keskusten (HUS ja KYS) välillä on tärkeää erityisesti sen vuoksi, jotta jokainen epilepsiaa sairastava saisi hyvää hoitoa asuinpaikasta riippumatta.

Suomen Epilepsiaseuran puheenjohtaja, neurologian professori Jukka Peltola (vas.) toimi Epilepsiaseuran koulutuspäivässä puheenjohtajana osiossa, jossa käsiteltiin epilepsian lääkehoitoa. Neurologian professori Reetta Kälviäinen luotsasi osuutta, jossa käsiteltiin epilepsiaoireyhtymien tunnistamista ja lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti Liisa Metsähonkala osiota, jonka aiheena oli epilepsialääkkeiden erityiskorvattavuus.

Epilepsialiitolla oli koulutuspäivässä oma esittelypiste, jossa liiton henkilökunta kertoi osallistujille vertaistuesta ja muista palveluista. Lisäksi etäyhteyksien päässä olleet kuulijat saivat tietoa toiminnastamme tauon aikana, kun Suomen Epilepsiaseuran puheenjohtaja, neurologian professori Jukka Peltola haastatteli toiminnanjohtajaamme Virpi Tarkiaista.

– Yhteistyö on meille erittäin tärkeää ja olemme hyvin kiitollisia, kun terveydenhuollon ammattilaiset kertovat toiminnastamme potilaille ja rohkaisevat ottamaan meihin yhteyttä. Esimerkiksi nettisivuiltamme löytyy paljon tietoa vertaistuesta ja ajankohtaisesta toiminnastamme, Tarkiainen kertoi haastattelussa.

Lastenneurologipäivät tarjosivat ajankohtaista tietoa kuntoutuksesta

Turussa järjestetyt kaksipäiväiset Lastenneurologipäivät kokosivat yhteen ison joukon ammattilaisia. Valtakunnalliset päivät järjestettiin nyt neljättä kertaa. Korona-aikana tapahtumaa ei ole voitu järjestää ja edellisen kerran päivät on järjestetty vuonna 2015.

Tällä kertaa Lastenneurologipäivien teemana oli ”Klaaraks tiimityät?” Päivien aikana kuultiin puheenvuoroja neurologisista sairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Epilepsialiiton näyttelypisteellä oli esillä lapsille ja perheille suunnattua materiaaleja, kuten Aapo ja Emma -satukirja sekä Ville ja epilepilandia -tarina. Erityisesti kiinnostusta herätti uusi syksyllä ilmestynyt Ikioma voimakirjani, jossa epilepsiaa käsitellään tiedon ja puuhatehtävien avulla. Ikioma voimakirjani on tilattavissa maksutta verkkokaupastamme.

  • Lehden numero: 3/2022
  • Kuvat: Elina Kelola
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Tutkimus
  • Vaikuttaminen

Artikkelin kirjoittaja

Elina Kelola Elina toimii Epilepsialiiton viestintäpäällikkönä ja Epilepsialehden toimitussihteerinä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää