Vaikean epilepsian hoidon kehitykseen myönnettiin 1,5 miljoonan euron rahoitus

Uutinen

Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen -instituutin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Epilepsiakeskuksen yhteistyönä tehtävää tutkimusta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää vaikean epilepsian hoitoa, kerrotaan Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Paikallisalkuista epilepsiaa sairastavilla potilailla, joilla lääkehoito ei riitä estämään kohtauksia, usein ainoa hoitovaihtoehto on epilepsian kirurginen hoito. Leikkauksessa aivoista poistetaan kohtauksia aiheuttava epilepsiapesäke. Säätiön rahoittaman tutkimuksen tavoitteena on kehittää entistä herkempiä ja spesifisempiä magneettikuvausmenetelmiä epilepsiapesäkkeen kartoittamiseen. Lisäksi pyritään ymmärtämään rakenteellisella, toiminnallisella ja molekulaarisella tasolla, miksi aivokudos aiheuttaa kohtauksia.

Osana epilepsiakirurgista hoitoa edeltäviä tavanomaisia tutkimuksia potilaat kuvataan uusilla magneettikuvausmenetelmillä. Toimenpiteessä poistettua kudosta hyödynnetään potilaan suostumuksella korkean resoluution magneettikuvauksessa ja mikroskooppisessa analyysissä sekä solutason toiminnallisissa ja molekyylianalyyseissä. Tuloksena saadaan samasta potilaasta ainutlaatuinen moniskaalainen ja moniulotteinen data, jota analysoidaan koneoppimispohjaisen automaattisen kuva-analyysin ja kehittyneiden laskennallisten menetelmien avulla.

Tutkimuksessa on mukana useita tutkimusryhmiä Itä-Suomen yliopistosta ja KYSistä. Professori Reetta Kälviäinen on kliininen epileptologi, joka vastaa yhdessä professori Ville Leinosen ryhmän kanssa epilepsiapotilaiden monialaisesta arvioinnista ja kirurgiasta. Professori Olli Gröhnin ryhmä kehittää magneettikuvausmenetelmiä, tutkimusjohtaja Alejandra Sierra Lopezin ryhmä hyödyntää korkean resoluution magneettikuvausta sekä kehittynyttä mikroskopiaa kudosnäytteiden tutkimuksessa, professori Tarja Malmin ryhmä analysoi kudoksesta toiminnallisia ja molekulaarisia verkostoja, ja professori Jussi Tohkan vastuulla on kuva-analyysi ja useista lähteistä saatavan datan yhdistäminen.

Lue koko tiedote Itä-Suomen yliopiston nettisivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

  • Diagnostiikka ja hoito
  • Harvinaiset
  • Tutkimus

Aiheeseen liittyvää