WHO hyväksyi yksimielisesti suunnitelman parantaa epilepsian hoitoa ja vähentää stigmaa

Uutinen

Maailman terveysjärjestö WHO:n jäsenvaltiot hyväksyivät maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman epilepsiasta ja muista neurologisista sairauksista (Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other Neurological Disorders, IGAP). Päätös tehtiin 75. Maailman terveyskokouksessa 27.5.2022 Genevessä, Sveitsissä.

Toimintasuunnitelma sisältää kaksi erityisesti epilepsiaan kohdentuvaa tavoitetta, jotka jäsenmaiden on saavutettava vuoteen 2031 mennessä.

  • Maat sitoutuvat lisäämään epilepsiaan liittyvien palveluiden kattavuutta.
  • Maat sitoutuvat kehittämään ja päivittämään lainsäädäntöään edistääkseen ja suojellakseen epilepsiaa sairastavien ihmisten ihmisoikeuksia.

International League Against Epilepsy (ILAE) ja International Bureau for Epilepsy (IBE) ovat kehittäneet 90-80-70 -toimintamallin, jossa kuvataan kiireellisimmät tarpeet epilepsiaa sairastavien ihmisten hyvään hoitoon. Tavoitteena vuoteen 2031:

  • 90 % epilepsiaa sairastavista ihmisistä on tietoisia diagnoosistaan hoidettava sairautena.
  • 80 % epilepsiaa sairastavista ihmistä on mahdollisuus edulliseen, sopivaan ja turvalliseen lääkitykseen.
  • 70 % epilepsiaa sairastavista ihmisistä saavuttaa mahdollisimman hyvän kohtaustasapainon.

Noin 70 % epilepsiaa sairastavista ihmisistä saavuttaa hyvällä hoidolla kohtauksettomuuden. Epilepsian hoidossa on kuitenkin vielä puutteita maailmanlaajuisesti ja erityisesti matalan tulotason maissa. Epilepsiaa sairastavat kohtaavat edelleen ennakkoluuloja ja syrjintää, mikä johtuu tietämättömyydestä, väärästä tiedosta ja kielteisistä asenteista sairautta kohtaan. Tämä johtaa ihmisoikeusloukkauksiin ja sosiaaliseen syrjäyttämiseen, joka voi esimerkiksi estää lasten koulunkäynnin, vaikeuttaa aikuisten työllistymistä ja estää avioliiton.

IGAP auttaa vahvistamaan epilepsian ja muiden neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyä, tutkimusta ja hyvää hoitoa. Lisäksi se edistää epilepsiaa sairastavien ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeuksia.

Epilepsialiitto tukee ILAE:n työtä Maailman terveysjärjestö WHO:ssa ja edistämme epilepsiaa sairastavien tasa-arvoa erityisesti kehittyvillä alueilla.

Lue ILAEn tiedote (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other Neurological Disorders, IGAP (linkki avautuu uuteen välilehteen)

  • Diagnostiikka ja hoito
  • Vaikuttaminen

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää