Vaikuttaminen

Miten saada epilepsiaa sairastavien ääni kuuluviin uusilla hyvinvointialueilla?

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä on siirtynyt hyvinvointialueille (21) vuoden 2023 alkaen. Ennen vuoden 2022 aluevaaleja Epilepsialiitto laati kirjeen, jonka avulla epilepsiayhdistysten vapaaehtoisten oli mahdollista haastaa aluevaaliehdokkaat edistämään epilepsiaa sairastavien hyvän hoidon ja hyväksi havaittujen pitkäaikaissairauksien kansallisten hoitopolkujen toteutuminen vastaisuudessakin. Kirje toimii edelleen vaikuttamistyön apuna.

Järjestimme viime syksyn aikana kaksi vaikuttajailtaa, joissa keskustelimme vaikuttamisen keinoista ja ajankohtaisista verkostoista hyvinvointialueilla. Tutkija Janne Haikari SOSTE ry:stä kertoi 7.9. tilaisuudessa hyvinvointialueiden valmistelusta ja järjestöjen mahdollisuuksista olla mukana valmistelutyössä. 21.9. pidetyssä illassa keskityimme epilepsiaan liittyvään vaikuttamiseen Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Virpi Tarkiaisen ja sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salmisen johdolla. 1.12. pidetyssä Vaikuttajaillassa keskityttiin tuleviin eduskuntavaaleihin.

Materiaalit tilaisuuksista löytyvät alta. Vaikuttajailtoja jatketaan pitkin vuotta.  Vaikuttamistyö hyvinvointialueilla epilepsian hyvän hoidon puolesta jatkuu.

 

 

Kirjepohja vaikuttamistyön tueksi

Tiedostomuoto: WORD

Kirjepohja hyvinvointialueilla vaikuttamiseen

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiitto on laatinut kirjeen, jonka avulla epilepsiayhdistysten vapaaehtoiset voivat haastaa hyvinvointialueiden päättäjiä varmistamaan epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvän hoidon. Vuoden 2022 aluevaaleihin laadittu kirjepohja toimii alueellisen vaikuttamisen tukena edelleen. Yhdistys voi lisätä kirjeeseen omat yhteystietonsa.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Ajankohtaista Sote- uudistuksesta Janne Haikari 7.9.2022

Kuvaus tiedostosta: SOSTEn tukija Janne Haikarin esitys Epilepsialiiton tilaisuudessa Tietoa hyvinvointialueilla vaikuttamisesta 7.9.2022.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Hyvinvointialueilla vaikuttaminen, Epilepsialiiton kärjet Virpi Tarkiainen ja Paula Salminen 21.9.2022.

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Virpi Tarkiaisen ja sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salmisen esitys Epilepsialiiton tilaisuudessa Tietoa hyvinvointialueilla vaikuttamisesta II 21.9.2022.

Lataa tiedosto

Ota yhteyttä!

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiitossa sosiaaliturva-asioista, neuvonnasta, kurssityöstä, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?