Vaikuttaminen

Miten saada epilepsiaa sairastavien ääni kuuluviin uusilla hyvinvointialueilla?

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä on siirtynyt hyvinvointialueille (21) vuoden 2023 alkaen. Vuoden 2022 aluevaaleihin Epilepsialiitto laati kirjeen, jonka avulla epilepsiayhdistysten vapaaehtoisten oli mahdollista haastaa aluevaaliehdokkaat edistämään epilepsiaa sairastavien hyvän hoidon ja hyväksi havaittujen pitkäaikaissairauksien kansallisten hoitopolkujen toteutuminen vastaisuudessakin.

Vaikuttamistyö hyvinvointialueilla epilepsian hyvän hoidon puolesta jatkuu. Vaikuttamisen kohteina ovat nyt aluevaltuustot ja -hallitukset sekä erilaiset lautakunnat. Kirjepohjaa voi edelleen hyödyntää alueellisen vaikuttamistyön apuna. Tutustu oman alueesi päätöksentekoon ja löydä vaikuttamisen kanavat hyvinvointialueiden verkkosivuilta.

 

 

 

Kirjepohja vaikuttamistyön tueksi

Tiedostomuoto: WORD

Kirjepohja hyvinvointialueilla vaikuttamiseen

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiitto on laatinut kirjeen, jonka avulla epilepsiayhdistysten vapaaehtoiset voivat haastaa hyvinvointialueiden päättäjiä varmistamaan epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvän hoidon. Vuoden 2022 aluevaaleihin laadittu kirjepohja toimii alueellisen vaikuttamisen tukena edelleen. Yhdistys voi lisätä kirjeeseen omat yhteystietonsa.

Lataa tiedosto

Ota yhteyttä!

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiiton neuvonnasta ja olen mukana vaikuttamistoiminnassa ja kurssityössä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?