Hyvinvointialueilla vaikuttaminen

Aluevaalit ovat ohi ja uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot Helsinkiä lukuun ottamatta ensimmäiselle nelivuotiskaudelle on valittiin tammikuussa 2022. Hyvinvointialue on sote-uudistuksen myötä käyttöön tuleva uusi hallinnollinen porras. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhdistyvät ja niitä on johdettu yhtenä kokonaisuutena maaliskuusta 2022 alkaen. Aiemmin erikoissairaanhoidosta ovat vastanneet sairaanhoitopiirit. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille (21) vuodesta 2023 alkaen.

Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Ennen aluevaaleja Epilepsialiitto laati kirjeen, jonka avulla epilepsiayhdistysten vapaaehtoisten oli mahdollista haastaa aluevaaliehdokkaat edistämään epilepsiaa sairastavien hyvän hoidon ja hyväksi havaittujen pitkäaikaissairauksien kansallisten hoitopolkujen toteutuminen vastaisuudessakin. Kirje toimii edelleen vaikuttamistyön apuna.

Tietoa hyvinvointialueilla vaikuttamisesta -illat

Miten saada epilepsiaa sairastavien ääni kuuluviin uusilla hyvinvointialueilla?

Järjestimme kuluneen syksyn aikana kaksi vaikuttajailtaa, joissa keskustelimme vaikuttamisen keinoista ja ajankohtaisista verkostoista hyvinvointialueilla. Tutkija Janne Haikari SOSTE ry:stä kertoi 7.9. tilaisuudessa hyvinvointialueiden valmistelusta ja järjestöjen mahdollisuuksista olla mukana valmistelutyössä. 21.9. pidetyssä illassa keskityimme epilepsiaan liittyvään vaikuttamiseen Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Virpi Tarkiaisen ja sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salmisen johdolla.

Materiaalit tilaisuuksista löytyvät alta. Molemmissa illoissa syntyi hyvää keskustelua. Vaikuttajaillat jatkuvat. Seuraava vaikuttajailta 1.12. keskittyy eduskuntavaaleihin ja kampanjointiin. Lue lisää.

 

Kirjepohja vaikuttamistyön tueksi

Tiedostomuoto: WORD

Kirjepohja vaalivaikuttamiseen

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiitto on laatinut kirjeen, jonka avulla epilepsiayhdistysten vapaaehtoiset voivat haastaa aluevaaliehdokkaat varmistamaan epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvän hoidon. Yhdistys voi lisätä kirjeeseen omat yhteystietonsa.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Ajankohtaista Sote- uudistuksesta Janne Haikari 7.9.2022

Kuvaus tiedostosta: SOSTEn tukija Janne Haikarin esitys Epilepsialiiton tilaisuudessa Tietoa hyvinvointialueilla vaikuttamisesta 7.9.2022.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Hyvinvointialueilla vaikuttaminen, Epilepsialiiton kärjet Virpi Tarkiainen ja Paula Salminen 21.9.2022.

Kuvaus tiedostosta: Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Virpi Tarkiaisen ja sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salmisen esitys Epilepsialiiton tilaisuudessa Tietoa hyvinvointialueilla vaikuttamisesta II 21.9.2022.

Lataa tiedosto

Ota yhteyttä!

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiitossa sosiaaliturva-asioista, neuvonnasta, kurssityöstä, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?