STEA-jäsenjärjestöavustus ja tulevat koulutuksemme

Epilepsialiitto hakee STEAlta vuosittain kohdennettua AK4-avustusta jäsenjärjestöjen toimintaan. Avustetun toiminnan avulla mahdollistetaan paikallisyhdistysten perustoimintaa sekä matalan kynnyksen vertaistoimintaa ja tiedon jakamista.

Epilepsiayhdistykset hakevat tulevan vuoden avustusta Epilepsialiitolta pääsääntöisesti loppukesästä ja selvittävät edellisen vuoden avustuksen käytön talvella. Epilepsialiitto tarjoaa avustuksen käyttöön ja hallinnointiin tukea ja ohjausta sekä järjestää säännöllisesti koulutusta. Tällä sivulla on avustuksen hakuun ja hallinnointiin liittyvää materiaalia, joka on epilepsiayhdistysten käytettävissä.

Ajankohtaista: avustuksen haku 2023 on avattu

Epilepsiayhdistyksillä on mahdollisuus hakea Epilepsialiitosta STEA-jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2023 toimittamalla hakemus liitteineen 31.8.2022 mennessä. Tämän sivun lopusta löytyvät hakemuslomakkeet (tulostettava versio ja sähköisesti täytettävä versio, joka on mahdollista täyttää tietokoneella ja tulostaa sen jälkeen). Lisäksi saatekirje hakemuslomakkeen tueksi.

Hakemuslomakkeet on toimitettu sähköpostitse (3.6.) sekä kirjeitse yhdistysten puheenjohtajille.

Helpotusta hallintoon -koulutuksen (7.6.2022), jossa käsittelimme avustuksen hakuun liittyviä asioita, diat löytyvät tämän sivun lopusta.

Hakulomakkeet ja aiempien koulutusten diaesitykset

Tiedostomuoto: WORD

AK4 avustuksen hakulomake 2023 tulostettava

Kuvaus tiedostosta: Tulostettava versio jäsenjärjestöavustuksen hakulomakkeesta. Hakulomakkeen avulla epilepsiayhdistykset voivat hakea yhdistykselleen jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2023.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: WORD

AK4 avustuksen hakulomake 2023 sähköisesti täytettävä

Kuvaus tiedostosta: Sähköisesti täytettävä versio jäsenjärjestöavustuksen hakulomakkeesta. Versio mahdollistaa lomakkeen täytön tietokoneella, jonka jälkeen sen voidaan esim. tulostaa lähetystä varten. Hakulomakkeen avulla epilepsiayhdistykset voivat hakea yhdistykselleen jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2023.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: WORD

Saatekirje hakulomakkeen yhteyteen

Kuvaus tiedostosta: Hakulomakkeen yhteyteen kuuluvassa saatekirjeessä kerrotaan kootusti jäsenjärjestöavustuksen hakuun liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Helpotusta hallintoon -koulutusdiat 10.3.2022

Kuvaus tiedostosta: Helpotusta hallintoon- koulutus, jossa käsiteltiin STEA-jäsenjärjestöavustuksen perusasioita järjestettiin 10.3.2022 Teams-yhteydessä. Koulutuksen diat epilepsiayhdistysten käytettävissä.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Helpotusta hallintoon - koulutusdiat 22.3.2022

Kuvaus tiedostosta: Helpotusta hallintoon- koulutus, jossa käsiteltiin STEA-jäsenjärjestöavustuksen käytön selvityksen perusteita Teams-yhteydellä. Koulutuksen diat epilepsiayhdistysten käytettävissä.

Lataa tiedosto
Tiedostomuoto: PDF

Helpotusta hallintoon -koulutusdiat 7.6.2022

Kuvaus tiedostosta: Helpotusta hallintoon- koulutus, jossa käsiteltiin vuoden 2023 STEA-jäsenjärjestöavustuksen hakua ja siihen liittyviä lomakkeita. Koulutuksen diat epilepsiayhdistysten käytettävissä.

Lataa tiedosto

Ota yhteyttä!

Piritta Selin

Vastaan Epilepsialiiton järjestötoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä toimin vapaaehtois- ja vertaistoiminnan valtakunnallisena koordinaattorina. Toimin Epilepsialiitossa tietosuojavastaavana.

Heli Lehtimäki

Vastaan Epilepsialiiton asiakaspalvelusta ja toimin jäsenyhdistysten tukena. Vastuullani ovat jäsenasiat, osoitteenmuutokset sekä materiaalitilaukset. Toimin rekisteriasioiden yhteyshenkilönä.

Tanja Vihriälä-Määttä

Kehitän ja tuen vapaaehtois- ja lapsi- ja perhetoimintaa. Vastaan valtakunnalliseen epilepsianeuvontaluuriin sekä kehitän ja osallistun vertaistuki-, ryhmä- ja kurssityöhön.

Anu Hämäläinen

Kehitän ja tuen vapaaehtois- ja liikuntatoimintaa, vastaan valtakunnalliseen epilepsianeuvontaluuriin sekä kehitän ja osallistun vertaistuki-, ryhmä- ja kurssityöhön.

Aida Mikkola

Kehitän ja tuen vapaaehtois- ja nuorten toimintaa. Vastaan valtakunnalliseen epilepsianeuvontaluuriin sekä kehitän ja osallistun vertaistuki-, ryhmä- ja kurssityöhön.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?